Watersnoodramp

De watersnoodramp welke veroorzaakt is door het spuien van water uit het Brokopondostuwmeer eerder dit jaar, heeft enorme schade aan bezittingen van de bewoners van Brokopondo en ondernemers in dat gebied veroorzaakt. De Nederlandse firma Kabowd Systeem Bouw van ing. H. J. Kieft heeft onderzoek gedaan wat de omvang van de schade uitgedrukt in geld is. Het resultaat heeft paanzaOnline bereikt en er volgt hierbeneden een presentatie ervan:

 

 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *