EBS is gestart met opzetten solaire elektriciteitsvoorzieningen in de dorpen Gingeston – Nw Aurora

De overheid van Suriname heeft van de Europese Unie (EU) via haar Caribbean Investment Facility, parallel financiering ontvangen t.b.v. projecten voor de elektriciteitsvoorziening in het binnenland van Suriname middels renewable energy technologieen. Dit project waarvan de NV EBS de uitvoerder is, omvat het opzetten van tien hybride mini netwerken, gevoed door zonnepanelen met dieselgeneratoren als back-up, in de dorpen langs de Boven- Suriname te weten Gingeston, Pambooko, Amakkakonde, Abenaston, Kajapaatie, Jawjaw, Lespaansie, Adawai, Gunsi en Nieuw Aurora.

Om aangesloten te blijven of worden op bet elektriciteitsnetwerk van deze dorpen is het een vereiste dat de binnen-installaties van alle afnemers, van de opgewekte elektriciteit voldoen aan de EBS normen voor binnen-installaties. Het is dus van belang dat belanghebbenden een door de EBS erkende installateur in de arm nemen, zodat die ervoor kan zorgen dat de binnen-installaties voldoen aan de EBS normen, zodat de EBS over kan gaan tot de keuring.

De enkele uren per dag stroomvoorzieningen in de dorpen, zullen opgevoerd worden tot 1 X 24 uur voorzieningen. Begrijpelijk is dat de binnen-installaties na de optimalisatie meer of langer belast zullen worden dan voorheen. Dit extra werk voor de binnen-installaties eist dat het voldoet aan EBS standaarden.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *