SSTAM zal dit jaar voor het eerst aan leerlingen van de scholen in het Saamakagebied De Peleiky Adaiso Prijs uitreiken

Stichting Studie Fonds Amanja Mii (SSTAM) evalueert de leerprestatie van dit jaar van de leerlingen van de scholen in het Saamakagebied, om De Peleiky Adaiso Prijs uit te reiken. SSTAM onder voorzitterschap van mr. J. Eduards stelt zich ten doel: het verlenen van financiële steun aan en begeleiding van studenten van het Binnenland die zich verder willen ontwikkelen via educatie.  Deze organisatie heeft in het verleden nauw samengewerkt met de organisatie van drs. J. With voor beter onderwijs en stimulans voor kinderen van het binnenland.

Samen met de Matjau Lo zal SSTAM dit jaar De Peleiky Adaiso Prijs voor het eerst uitreiken aan de leerling van het laatste leerjaar van het lager onderwijs in het Saamakagebied, die de beste prestatie heeft geleverd. De bedoeling is dat deze prijs die een terugkerend karakter zal hebben, de leerlingen zal prikkelen om steeds betere prestaties te leveren, ook is De Prijs een beloning aan de leerling die de beste prestatie geleverd heeft.  SSTAM zal ernaar werken dat de scholen in het Saamakagebied zoveel als mogelijk betrokken worden bij dit gebeuren. Niet alle scholen hebben dit jaar de nodige informatie kunnen opsturen.

Hoofd basia John jackson, zoon van Peleiky Adaiso Aboikoni, zegt dat hij als lid van de Matjau Lo, hij zich verplicht voelt om De Prijs die naar zijn vader vernoemd is te ondersteunen.  Peleiky Adaiso Aboikoni was iemand die het onderwijs in het binnenland een warm hart toedroeg en in navolging van Gaama Jozef Daniel Aboikoni een voorvechter was voor structureer onderwijs in het binnenland.  De Saamaka geschiedeniskenner had ettelijke malen tijdens zijn leven de dorpen langs gelopen om kinderen te motiveren en op te roepen om onderwijs te volgen op scholen, in plaats van individueel onderricht in stamverband.

De kosten voor De Prijs worden gedekt door donaties, en bijdrages van de Matjau Lo. SSTAM als ngo maakt goed gebruik van fondsen voor dit soort activiteiten. Als iemand De Peleiky Adaiso Prijs financieel wil ondersteunen, kunt die contact opnemen met Justina Eduards (voorzitter SSTAM), Theo Linscheer (penningmeester SSTAM), hoofd kapitein Silva van Ewijk (Matjau Lo) en hoofd basia  John Jackson (Matjau Lo).

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *