Modelakte B voor de oprichting van een Coöperatieve Vereniging (Register to download)

Modelakte B voor de oprichting van een Coöperatieve Vereniging (Register to download)

  • $0.00

  • Ex Tax: $0.00


MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, ONDERNEMERSCHAP EN
TECHNOLOGISCHE INNOVATIE

Gehoord: de Directeur van Economische Zaken.

Gelet op:
1. Artikel 13 van het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B. 1991 no.
58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 191);
2. De Wet Coöperatieve Verenigingen (G.R 1944 no. 93, zoals laatstelijk gewijzigd
bij S.B. 2017 no. 3).

Overwegende:
dat het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie,
belast is met de goedkeuring c.q. de vaststelling van een model voor de akte van oprichting van
een Coöperatieve Vereniging, welke zonder tussenkomst van een notaris wordt opgericht en de implementatie daarvan;
dat in verband met het voorgaande, het model dient te worden vastgesteld.

HEEFT BESLOTEN:
1. Vast te stellen een model voor de akte van oprichting van een Cooperatieve Vereniging;
2. De Modelakte B voor de oprichting van een Coöperatieve Vereniging kosteloos verkrijgbaar zal zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;;.

There are no reviews for this product.

Write a review

Please login or register to review

Tags: Downloads,